49 99 99 62 (021)
کاوان تامین
عضویت | ورود
سوالات متداول2022-01-31T15:15:35+03:30

پرسش و پاسخ

سوالات متداول مربوط به گمرک

تعرفه گمرکی به معنای دریافت حقوق و عوارض گمرکی است که بر روی هر کالا بسته می‌شود. برای مثال وقتی می‌گویند تعرفه ورود تلویزیون ۳۰% است، یعنی مأخذ دریافت حقوق و عوارض گمرکی این کالا ۳۰% تعیین شده است. به بیان دیگر «تعرفه» به معنی جدول طبقه بندی کالایی هم می‌باشد، که در کتاب مقررات صادرات و واردات آمده است. در اصطلاح انگلیسی آن (Nomenclature) نامیده می‌شود. به طور کلی زمانی که گفته می‌شود تعرفه تلویزیون ۱۵/۸۵ است، به این معناست که تلویزیون در سیستم طبقه‌بندی کالایی بین المللی، در فصل ۸۵ و ردیف ۱۵ جای گرفته است.

کلیه لوازم مستعمل زندگی هموطنان مقیم به هنگام بازگشت به کشور مشمول معافیت‌های گمرکی خواهد بود. هیچ‌گونه حقوق و یا سودی از آنان دریافت نخواهد شد به شرط آنکه: وسایل مورد نیاز حداقل یک ماه زودتر، همراه یا ۹ ماه پس از ورود صاحب کالا به کشور، حداقل در ۵ سال گذشته از چنین معافیتی استفاده نکرده باشد. همچنین شش ماه آخر اقامت آنان در خارج از کشور متوالی بوده باشد. ماموران دولتی که برای یک ساله یا بیشتر به خارج اعزام می‌شوند، مشمول بند فوق نخواهند بود. معافیت و تسهیلات گمرکی فوق مشمول ورود خودرو،‌ موتورسیکلت،‌ قایق موتوری و هم‌چنین لوازم منزل نو نخواهد بود. آلات و ابزار دستی مربوط به کار و شغل هموطنان مقیم خارج از کشور مشمول معافیت از حقوق گمرکی خواهد بود.

مدت مجاز توقف کالاهای وارداتی در گمرک چهار ماه بعد از تاریخ تحویل اظهارنامه و صدور قبض انبار است. درصورتی که در این فاصله برای تشریفات گمرکی مراجعه نشود، کالا متروکه محسوب می‌گردد؛ این مهلت در صورت درخواست صاحب مال به شرط پرداخت حق انبارداری تا ۴ ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به انبار گمرک سه ماه است. درصورت تقاضای کتبی صاحبان کالا یا شرکت‌های حمل و نقل درمورد کالای عبوری و وجود علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداری تا تاریخ موافقت گمرک این مدت حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتیکه ظرف مهلت مقرر صاحب کالا برای تشریفات گمرکی اقدام نکند، کالا مشمول مقررات متروکه و از طریق سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به فروش خواهد رسید.

طبق ماده ۳۸۹ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرک – هرگاه کالایی که برای آن اظهارنامه تسلیم و عملیات ارزیابی آن پایان یافته و آماده ترخیص باشد. از تاریخ صدور پروانه گمرکی جز در موارد قوه قهریه (فورس ماژور) تا چهارماه از گمرک خارج نشود، طبق مقررات کالای متروکه فروخته شده و نسبت به واریز حاصل فروش آن اقدام خواهد شد. در مورد کالایی که در حراج یا مزایده فروخته می‌شود، اگر خریدار با وجود پرداخت تمام بها کالا را از گمرک خارج نکند مقررات فوق اجرا می‌شود.

تایم مرور زمان تخلفات گمرکی توام با ابراز اسناد نادرست یک سال است، و از زمانی که کالا از گمرک خارج می‌شود می‌توان برای اینکار اقدام کرد. مرور زمان مهلتی است که برای استرداد یا مطالبات از طرفین پیش بینی می‌شود.

بله، هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن به عهده گمرک می‌باشد، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده، هر دو طرف می‌توانند ظرف مدت 8 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص کالای مورد بحث مابه تفاوت را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند. مهلت مرور زمان ترخیص کالا به استناد بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات و تولید ذیل ماده 39 قانون امور گمرکی،‌ موضوع لایحه قانونی راجع به تفسیر ماده 16 قانون امور گمرکی، مصوب 1/8/1358 از تاریخ ترخیص کالا نیز هشت ماه می‌باشد.

به طور کلی معمولا زمانی اجازه ترخیص کالا از گمرک داده می‌شود که تمامی هزینه‌‌‌های مشخص شده توسط صاحب کالا به گمرک پرداخته شده است، و یا تمامی مقررات و اصول صادرات و واردات رعایت شده باشد. در این حالت ترخیص کالا به معنای اجازه خروج کالا از نظارت گمرک به منزله تسویه تمام تعهدات صاحب کالا راجع به اظهارنامه گمرکی و اموری است که گمرک قانونا عهده دار آن است. با این وجود اگر کالا در مسیر سبز قرار گیرد و با سرعت بیشتری مراحل تشریفات گمرکی را بگذراند، و یا اشتباهی هنگام تشریفات گمرکی داشته باشند، هم صاحب کالا و هم گمرک ظرف مدت 8 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص می‌تواند درخواست مطالبه یا استرداد وجوه را انجام دهد.

همه‌ چیز بستگی به بارنامه‌ی شما دارد، در صورتی که در بارنامه‌ی شما مقصد کالا تهران درج شده باشد، به صورت حمل یکسره کالا می‌تواند تا گمرک تهران انتقال یابد و در آنجا ترخیص شود. این نوع حمل بیشتر برای کالاها و بارهایی قابل استفاده است که به سبب تخلیه و بارگیری مجدد دچار صدمه شوند و یا به دلیل عدم امکانات در گمرک یا بندر، تخلیه و بارگیری مجدد آن امکان‌پذیر نیست. به طور کلی از این نوع حمل برای کالاهای فسادپذیر و یا کالاهایی که برای مصرف کننده ضروری است از حمل یکسره استفاده می‌شود.

در جواب این سوال باید گفت بله کالاهای شما قابل ترخیص است. به طور کلی اگر سفارشات شما در زمانی ثبت شده که کارت بازرگانی اعتبار داشته، اما در زمان ترخیص این اعتبار به پایان رسیده است،‌ گمرک موظف است با دریافت 1% ارزش کالا و حقوق ورودی آن به عنوان مالیات علی‌الحساب، کالا را ترخیص می‌کند.

در تجارت جهانی، ارزش سیف به معنای بهای تمام شده کالا در کشور مبدا + هزینه‌های گمرک + حمل بار تا مقصد + THC + بارنامه + هزینه‌های بنادر + هزینه بیمه + هزینه حمل و نقل دریایی تا بندر انتخابی خریدار است. در گمرک باید ابتدا ارزش کالا مشخص شود، این مبلغ اصولا از روی فاکتورها و اسناد ارائه شده توسط وارد کننده به گمرک اظهار می‌شود.

زمانی که کالا از گمرک ترخیص می‌شود، پرونده یا اظهارنامه بسته نمی‌شود بلکه در چند مرحله مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بازبینی اولیه در گمرک اجرایی انجام می شود و بعضی از اظهارنامه‌ها به بازبینی ستاد نظارت بر گمرکات استان ارسال می‌شود و گمرک ایران نیز به صورت انتخابی بعضی از اظهارنامه ها را بررسی می‌کند. از این رو اشخاصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می‌شود، اگر به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند می توانند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نامه دلایل اعتراض خود را کتبأ‌ به گمرک اعلام دارند. در این صورت اداره گمرک به اعتراض رسیدگی کرده و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری خواهد کرد. در غیر اینصورت دلیل رد اعتراض را به مؤدی ابلاغ و پرداخت وجه را مطالبه می‌کند درصورتیکه مؤدی ظرف سی روز از مطالبه اولیه اعتراض نکرد یا ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثانوی تقاضای ارجاع امر را به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرک ننمود یا وجه مورد مطالبه را نپرداخت، عملیات اجرائی شروع می‌شود و اگر بعد از انقضای سی روز از تاریخ مطالبه اولیه اعتراض خود را تسلیم کرد رسیدگی به موضوع موکول به پرداخت یا تأمین مبلغ مورد مطالبه خواهد بود.

حمل کالا از یک بندر به بندر کشوری دیگر و از یک گمرک به گمرک دیگر، که از راه کشورهای همسایه و یا راه‌‌های آبی داخلی صورت می‌گیرد کابوتاژ گفته می‌شود. کابوتاژ دو نوع اظهارنامه دارد و نیاز به تشریفات گمرکی داشته. یکی از این اظهار نامه‌ها هنگم خروج کالا از بندر یا مرز تنظیم می‌شود و یکی هنگام ورود به گمرک مرز یا بندر می‌باشد.

شماره کوتاژ به شماره‌ای گفته می‌شود که برای پرونده و بارنامه کالاهای وارداتی صادر شده، و در تمامی مراحل مراجعات و مکاتبات صاحب کالا با گمرک مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که شما برای اظهار نامه اقدام می‌کنید پس از تکمیل کارهای لازم به شما یک کد داده می‌شود، که این سریال اظهار نامه یا کوتاژ شما می‌باشد. در تمامی مراحل گمرکی شما کارهای خود را از طریق این کد پیگیری می‌کنید. به طور کلی در انجام همه‌ی کارهای گمرکی شما نیازمند داشتن شماره کوتاژ هستید.

به طور کلی هزینه‌ای که در گمرک از کالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود. ابتدا حقوق و عوارض است که نوعی مالیات غیرمستقیم است، و دیگری هزینه‌هایی است که در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود؛ مانند هزینه‌های مربوط به تخلیه و بارگیری، آزمایش، استاندارد و انبارداری. وصول حقوق و عوارض گمرکی به عهده گمرک است ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌کننده خدمت مثل سازمان بنادر در بندرها، انبارهای عمومی در گمرکات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد.

هزینه‌های گمرکی برای بعضی از خدمات گمرکی مثل تخلیه، بارگیری یا باربری، صفافی یا بارچینی، انبارداری، آزمایشگاه، کارشناسی کالا، بدرقه مطابق نرخی که به موجب هیات وزیران برای هر یک از موارد مذکور تعیین و به گمرک ابلاغ می‌شوند. ممکن است سازمان یا اشخاصی که بعضی از این امور را (به استثنا تعرفه‌بندی، خدمات بدرقه که منحصراً باید توسط گمرک انجام شود) به عهده می‌گیرند، دولتی یا وابسته به دولت نباشند. به عبارت دیگر ممکن است این خدمات به بخش خصوصی واگذار یا به مشارکت یک سازمان دولتی انجام شود. این امور چون درباره ترخیص کالا و اظهارنامه‌های گمرکی است. با صرف نظر از اینکه چه شخصی اعم از دولتی یا خصوصی عهده‌دار انجام این خدمات باشد، هزینه های گمرکی خوانده می شوند.

طبق ماده 1 بند قانون امور گمرکی: حقوق گمرکی معادل ۴% ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد. به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

طبق ماده 1 بند قانون امور گمرکی: وجوهی که در قبال انجام خدمات از قبیل هزینه اشعه ایکس (ایکس ری) مهر و موم، پلمپ باربری، انبارداری در اماکن گمرکی، آزمایش، تعرفه‌بندی، مراقبت و بدرقه، توزین کالا و خدمات فوق‌العاده دریافت می‌شود و شرایط ضوابط و مصادیق آن متناسب با خدمات انجام شده تعیین می‌گردد.

سوالات متداول مربوط به کارت بازرگانی

کارت بازرگانی سندی است که هر شخص حقیقی و یا حقوقی به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب شده در تاریخ ۲ /۰۴/۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی، با داشتن آن می تواند اقدام به صادرات و واردات کالا کند. این کارت تمامی مراحل تجارت از ثبت سفارش و ترخیص کالا گرفته تا واردات از مناطق آزاد و یا حق العمل کاری در گمرک و صادرات کالاهای مجاز را در بردارد. در واقع می توان گفت که ورود و صدور کالا برای همه تجار آزاد نیست و فقط بازرگانانی که دارای کارت بازرگانی هستند مجاز به ورود و صدور کالا می باشند .این کارت توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر خواهد شد.

بازرگان در ابتدا باید موسسه ی خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کرده و دارای دفاتر پلمپ شده ی تجارتی باشد و همچنین عضویت اتاق بازرگانی محل خود را نیز قبول کرده باشد. در مورد شرکت های تجاری کارت بازرگانی به نام مدیر مسئول شرکت صادر می شود. بازرگانانی که تقاضای صدور کارت بازرگانی می نمایند، باید طبق فرم های چاپ شده از طرف اتاق بازرگانی اطلاعات مربوط به تجارت خود را به اتاق بازرگانی بدهند و از طرف دو نفر از اعضای اتاق بازرگانی معرفی شوند. صدور کارت بازرگانی برای بازرگانان و شرکت های خارجی منوط به معامله متقابله است. یعنی در صورتی به بازرگانان خارجی کارت بازرگانی داده می شود که کشور آن ها نیز به بازرگانان ایرانی اجازه فعالیت بازرگانی بدهد.

 1. اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 2. اصل گواهی پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها
 3. گواهی عدم سوء پیشینه
 4. اصل گواهی مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدور کارت بازرگانی در سال جاری
 5. اصل مدارک شناسایی
 6. اصل مدارک تحصیلی
 7. داشتن 23 سال تمام
 8. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت
 9. اصل گواهی حسن اعتبار بانکی
 10. ارائه‌ کد اقتصادی جدید.
 1. اصل اظهارنامه‌ی ثبت در دفاتر بازرگانی با امضای مدیر عامل یا رییس هیات مدیره
 2. اصل گواهی پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها
 3. سه قطعه عکس سه در چهار مدیر عامل
 4. اصل و کپی مدارک تحصیلی معتبر
 5. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم به همراه کپی
 6. اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل با اعتبار 6 ماهه
 7. فرم کارت بازرگانی و عضویت
 8. اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ملده 186 قانون مالیاتی‌های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی
 9. کپی روزنامه رسمی تاسیس و تغییرات شرکت
 10. اصل کارت ملی مدیر عامل جهت برابر با اصل بودن مدارک شناسایی
 11. داشتن حداقل 23 سال تمام
 12. اصل گواهی تایید بانک مبنی بر حسن اعتبار بانکی به نام شرکت
 13. ارائه سند مالکیت محل شرکت یا اجاره نامه
 14. برای شرکت‌های با مسئولیت محدود، ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت‌های داخلی و شرکت نامه رسمی که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت باشد
 15. ارائه یک برگ کپی اظهارنامه شرکت‌های خاص یا عام با مهر اداره ثبت شرکت‌ها در مورد شرکت‌های سهامی خاص

طبق مقرراتی که در دست اجرا است، اعتبار کارت بازرگانی یک سال تمام از زمان صدور آن است و در صورت نیاز،‌ می‌توان با ارائه مدارک لازم کارت بازرگانی را تمدید کرد. تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می‌پذیرد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می‌باشد. تمدید کارت بازرگانی پس از پایان 9 سال اعتبار با مدت زمان اعتبار حداکثر پنج سال امکان پذیر خواهد بود.

شرایط احراز اهلیت و معیارهای سنجش فعالیت در زمینه تجارت برای متقاضیان صدور کارت بازرگانی:

 1. داشتن حداقل 3 سال سابقه کارت بازرگانی اعم از متصل یا منفصل برای افرادی که بیش از دو سال کارت خود را تمدید نکرده‌اند، به عنوان سابقه فعالیت بازرگانی محسوب می‌شود.
 2. ارائه مدارک مثبته مبنی بر مبادرت به امور بازرگانی داخلی یا خارجی که نشان دهنده سه سال فعالیت متقاضیان باشد نظیر یکی از موارد ذیل:

ارائه تاییدیه مبنی بر سه سال همکاری در امور بازرگانی در بنگاه‌های اقتصادی و تجاری معتبر ( اشخاص حقیقی و حقوقی )
با ارائه گواهی مربوطه مانند:
الف: حکم کارگزینی مبنی بر تایید تصدی مدیر عامل، عضو هیات مدیره، مدیریت بازرگانی یا فروش
ب: حکم کارگزینی یا ارائه لیست بیمه تامین اجتماعی مبنی بر تصدی کارشناس امور بازرگانی و یا سایر فعالیت‌های مرتبط

 1. 2: ارائه اظهار نامه مالیاتی
 2. 2: ارائه پروانه کسب معتبر به نام متقاضی در زمینه‌های مرتبط که از تاریخ صدور آن حداقل 3 سال گذشته باشد.
 3. 2: داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت فعال، به صورت متصل یا منفصل در تشکل‌های اقتصادی با تایید تشکل مربوطه
 4. 2: ارائه مجوز صنعتی ماخوذه از وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر گواهی‌های فعالیت از وزارتخانه‌ها و مراجع ذیربط
 5. 2: داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط اعم از داخلی و خارجی ( مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی،‌ حقوق، امور گمرکی، صنعتی و تولید)
 6. 2: سایز موارد به تشخیص کمسیونی متشکل از دو نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و یا اتاق تعاون ذیربط حسب مورد و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت.
 • شرایط احراز محل کسب متناسب اعم از ملکی یا استیجاری:
 1. برای کلیه متقاضیان حقیقی و حقوق برخورداری از محل کسب متناسب اعم از مسکونی، تجاری و اداری بنا به احراز اتاق‌ها قابل پذیرش می‌باشد.

تبصره 1- سند ملکی محل کار متقاضی اشخاص حقیقی و دفتر مرکزی اشخاص حقوقی باید قابل شناسایی و مورد تایید اتاق‌های بازرگانی، تعاون و یا تشکل‌‌های اقتصادی مرتبط باشد.
تبصره 2- در صورت استیجاری بودن ملک و متناسب بودن ملک مورد اجاره برای محل کار،‌ تنظیم اجاره نامه در دفاتر اسناد رسمی و یا بنگاه معاملات ملکی معتبر و دارای کد رهگیری سامانه املاک و مستغلات الزامی است.
تبصره 3- چنانچه سند مالکیت محل کسب به نام مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره شخص حقوقی باشد، تنظیم اجاره نامه عادی، در این خصوص کافی به مقصود می‌باشد.

 1. صدور و تمدید آن دسته از متقاضیان کارت بازرگانی که نسبت به اجاره نمودن کمتر از شش دانگ و یا یک سهم از چند سهم از یک ملک افدام نمایند. ( به عنوان مثال یک باب اتاق )‌ با رعایت سایر مقررات و شرایط و مشروط به اینکه قابل شناسایی باشد، بلامانع است.
 2. صدور کارت بازرگانی مربوط به اجاره نامه‌های بنگاهی یا محضری آپاتمان‌هایی که هنوز سند تفکیکی آن صادر نشده است و همچنین تمدید آن برای یک نوبت بلامانع می‌باشد.
 • شرکت‌های تعاوین مرزنشیان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای ما به ازاء کالاهای وارداتی.
 • ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود در حد تعداد،‌ مقدار و ارزش تعیین شده
 • پیله وران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی
 • کالاهای مسافری
 • کالاهای هدیه و سوغات که از طریق پست وارد می‌گردد.

بله، برای واردات کالا می‌توانید از کارت بازرگانی فرد دیگر هم استفاده کنید، ولی باید توجه داشته باشید کارت بازرگانی به منزله پروانه کار برای هر بازرگانی به شمار می‌آید و امکان سوء استفاده از آن وجود دارد. باید توجه داشته باشید ممکن است کارت بازرگانی شما به دست سودجویانی افتاده باشد که قصد تجارت در فضای خاکستری ایران را دارند در این صورت به راحتی می‌توانند مالیات‌های خود را نپردازند. با این وجود کلیه‌ی تبعات مالیاتی و گمرکی و تخلفات صورت گرفته متوجه صاحب کارت می‌باشد.

برای سفارشات عمده، برخی از گروه‌های کالایی را می‌توانیم از طریق کاوان تامین ترخیص نماییم و مابقی گروه‌های کالایی نیاز به کارت بازرگانی ارائه شده توسط خریدار کالا دارد.

سوالات متداول مربوط به مالیات

برای مأخذ محاسبه مالیات ارزش افزوده بر واردات کالا یک ردیف تحت عنوان ردیف ۰۴۷ در اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی تعیین شده است. به موجب ماده ۳۸ قانون مذکور معادل ۵/۱ درصد به عنوان عوارض کالاها و خدمات از مجموع حقوق ورودی بعلاوه ارزش سیف کالا (عوارض مذکور برای انواع سیگارها و محصولات دخانی معادل ۳ درصد، انواع بنزین و سوخت هواپیما معادل ۱۰ درصد، نفت سفید و نفت گاز ۱۰ درصد و نفت کوره ۵ درصد می‌باشد) را قبل از ترخیص از واردکنندگان کالا اخذ و در ستون‌های مربوطه در پروانه‌ها و یا پته‌های گمرکی (حسب مورد) و اظهارنامه‌های گمرکی درج نمایند. این گزارش حاکی است، یک ردیف تحت عنوان ردیف ۰۴۸ در اظهارنامه و پروانه‌های گمرکی درخصوص محاسبه عوارض کالا و خدمات وارداتی تعیین شده است. براساس بخشنامه دفتر واردات از اول مهرماه سال جاری کالای اظهار شده به گمرک مشمول قانون مذکور و اخذ مالیات و عوارض مشروحه مجموعاً ۳ درصد خواهد بود. همچنین کالاهایی که قبل از اول مهرماه سال جاری اظهار و تشریفات گمرکی آن انجام گردیده و برای آن پروانه سبز گمرکی صادر شده ولیکن از گمرک خارج نشده است، از شمول دستورالعمل خارج می‌شود.

بله. مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالا، طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم از دارنده‌ی کارت بازرگانی اخذ می‌شود.
دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی‌گردد بلکه درآمد مشمول مالیات، تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود. برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم و برای اشخاص حقوقی ۲۵درصد درآمد محاسبه و اخذ می‌گردد.
ماده ۱۳۱ شامل این موارد می‌باشد: نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به قرار ذیل است:
– تا میزان سی میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد
– تا میزان یکصد میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی میلیون ریال به نرخ بیست درصد
– تا میزان دویست و پنجاه میلیون ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال به نرخ بیست و پنج درصد
– تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون ریال به نرخ سی درصد
– نسبت به مازاد یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی و پنج درصد

حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات بدون توجه به نو یا مستعمل بودن کالا طبق مأخذ مقرر به ترتیب به‌ وسیله گمرک یا اشخاص ارائه‌دهنده خدمت به پول رایج ملی وصول می ‌شود. مالیات بر ارزش افزوده نیز توسط گمرک دریافت می شود اما به عنوان حقوق ورودی شناخته نمی شود.

حقوق ورودی : ۴ درصد حقوق گمرکی + سود بازرگانی + سایر عوارض (به جز مالیات)

سوالات متداول مربوط به واردات و صادرات

برای این منظور می‌توانید از خدمات منبع یابی تخصصی ما استفاده کنید. همکاران ما در کشور چین در سریع‌ترین زمان ممکن با تولیدکننده و فروشنده کالای مورد نظر شما ارتباط برقرار کرده و با تضمین پایین‌ترین قیمت از آنها خرید شما را انجام می‌دهند.

کاوان تامین از مبدا چین، امارات و ترکیه امکان حمل بار به صورت هوایی و دریایی را برای شما فراهم نموده است.

حواله سفارشات را از طریق صرافی‌های مجاز می‌توانید انجام دهید ولی در صورت نیاز ما نیز می‌توانیم راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه نماییم.

 

برای ورود کالا باید سفارش بازرگانی ثبت شده باشد، به جز موارد معدود و اگر بدون ارز یا در مقابل صادرات، واردات انجام شده باشد نیاز به گشایش اعتبار نیست. ولی در غیر این صورت باید ترخیص کالاهای خریداری شده از روش بانکی باشد. اما در نوع ترخیص از گمرک و حقوق ورودی تفاوتی بین هزینه‌های بانکی و غیر بانکی نیست.

 

 

پته سبز گمرکی سند ترخیص کالای غیر تجاری از گمرک می‌باشد که ارزش آن از یک هزار دلار تجاوز نکند. مسافر ورودی به میزان ۸۰ دلار برای کالاهای همراه خود به شرط غیر تجاری بودن و ممنوع شرعی و قانونی نبودن برای یکبار در سال می‌تواند از معافیت مسافری استفاده نماید. برای مازاد ارزش ۸۰ دلار به شرط تجاری نبودن و اینکه کالای وارده جزو لیست کالاهای مسافری باشد، با پرداخت حقوق پایه به میزان ۴ درصد ارزش و سود بازرگانی ۲ برابر مندرج در دریف تعرفه، کالا قابل ترخیص خواهد بود.

 

به تعیین تعرفه کالا و بازدید محتویات کالا، تغییر لفاف کالا یا عملیاتی که مستلزم تغییر در بسته بندی باشد، با حضور نماینده گمرک انوانتر گفته می‌شود. در واقع انوانتر به بازرگانان کمک می‌کند که در پروسه ترخیص کالا از گمرکات، نسبت به بازدید کالای وارداتی اقدام کنند ، و در صورت لزوم نسبت به تعیین تعرفه‌ای دقیق‌تر اقدام کنند. همچنین انوانتر در لغت یعنی صورت‌برداری از کالا در انبار، تهیه فهرست قیمت، انبارگردانی. انوانتر کالا در انبار به تقاضای صاحب کالا، موکول به ارایه اسناد مالکیت و با نظارت مأموران گمرک انجام می‌شود. در صورت بروز هر نوع خسارت در حین انوانتر، صاحب کالا عهده‌دار آن بوده و این امر در ضمن تقاضا باید تصریح شود.

در جواب این سوال باید گفت خیر، اگر کاهش تعرفه پس از ترخیص کالا ابلاغ شده باشد، ما به تفاوت قابل استرداد نمی‌باشد. تنها در صورتی که کاهش تعرفه قبل از ترخیص کالا باشد، ظرف 8 ماه از تاریخ صدور سند ترخیص، صاحب کالا می‌تواند ما به تفاوت مبلغ را مطالبه کند.

در جواب این سوال باید گفت خیر، شرکت‌های بازرسی نمی‌توانند در مورد تعیین تعرفه، تعیین ارزش و تعیین مبدا اظهار نظر کنند اما به طور کلی تمامی فعالیت‌های مربوط به تصدیق کیفیت، کمیت کالا و بسته بندی، توسط شرکت‌های بازرسی صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر بازرسی کالا قبل از حمل به عهده‌ی یکی از سازمان‌های بازرسی از جمله سازمان‌های دولتی است تا مخشصات اختصاصی  کالا به درستی کنترل شود.

شما برای واردات و یا صادرات کالا از طریق دریا نیاز به کانتینر دارید، زمانی که بار شما به اسکله می‌رسد، این کانتینر تا زمان مشخصی در اختیار شما قرار می‌گیرد. در بار شما تخلیه نشود به ازای هر روز باید مبلغی را به جهت خسارت به صاحب کانتینر بپردازید، به این هزینه دموراژ گفته می‌شود.

سود بازرگانی براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویبنامه هیئت وزیران تعیین می‌شود. در واقع اگر بخواهیم تعریف جامعی از اصطلاح سود بازرگانی داشته باشیم باید آن‌ را به همراه حقوق ورودی تعریف کنیم تا نقش سود بازرگانی در تجارت خارجی ایران بهتر مشخص شود. سود بازرگانی یک دریافتی گمرک بوده که توسط دولت تعیین می‌شود و گمرک مامور اخذ آن از کلاهای وارداتی می‌باشد.

کالاهای تجاری به کالاهایی گفته می‌شود که به تشخیص گمرک ایران، برای فروش وارد یا صادر می‌شوند. کالاهای تجاری می‌تواند به همان شکل اولیه یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی شده و به فروش برسند. بنابراین تاجر و واردکننده‌ی کالا با توجه به محل‌ خرید و شرایط مربوطه که قبلا از راه‌های مختلف پیش‌بینی و بررسی کرده، خریداری می‌کند. نحوه‌ی خرید از فروشگاه‌های خارجی از طریق نمایشگاه‌های بین‌المللی، بروشورهای تحقیقی و اتاق بازرگانی در ایران و یا از طریق اینترنتی انجام می‌گیرد.

عنوان

رفتن به بالا